პროექტები » პროექტები

კონტინენტალ კონსტრაქციონ კორპორაციის, რომელიც ტრანს ელექტრიკა ჯორჯიას პარტნიორი და აქციონერი კომპანიაა, აქტივშია კონსტრუირების და მშენებლობის სფეროში მოღვაწეობის 50 წელზე მეტ ხნიანი გამოცდილება.

 

დღემდე ინდოეთში დაპროექტებული და აშენებული აქვს 50-1500 მეგავატამდე უამრავი ჰიდროელექტოსადგურები.

 

კომპანია პასუხისმგებელია პროექტის ტექნიკურ მხარესა და მისი განხორციელების მონიტორინგზე. ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარებას დიდი ინფრასტრუქტული პროექტების განხორციელებისას. ჰიდროენერგეტიკის გარდა კომპანია საქმიანობს  ირიგაციის და საზღვაო მშენებლობის ბიზნესში, აშენებული აქვს დიდი ჰიდროელექტროსადგურები, წყლის ირიგაციული სისტემები მრავალ ქვეყანაში. სწორედ ამ კომპანიის სახელს უკავშირდება ახალი ტექნოლოგიების დამკვიდრება, მათ შორის - ბეტონის ჩასხმის უახლესი მეთოდოლოგია, საზღვაო მშენებლობების კონტროლი და მათი ხარისხობრივი შემოწმება.

 

კონტინენტალ კონსტრაქციონ კორპორაციის მიერ განხორციელებული პროექტები:

 

ნათფა ჯახრის ჰიდროელექტროსადგური -1500 მგტ

 

მანერი ბჰალის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი-304 მგტ

 

ჩამერას ჰიდროელექტროსადგური-540 მგტ

 

უადი ღანის ჰიდროელექტროსადგური, ლიბია

 

ლარჯის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი

 

ხოდაშალის ჰიდროელექტროსადგური და მასთან     დაკავშირებული ნაგებობები

 

ობრას კაშხალი და ჰიდროელექტროსადგური

 

ბჰაბას ჰიდროელექტროსადგური და სათაო ნაგებობები

 

Address: თბილისი, ჩიტაძის ქ. 11, ოფისი # 10. 0114 Tel/Fax +995 32 225 88 68 E-mail: info@transelectrica.ge