ხუდონის პროექტი » პროექტის დეტალები

კომპანია Trans Electrica Ltd - ს მიერ შემოთავაზებული პროექტი გულისხმობს კავკასიონის მთვარი ქედის სამხრეთ კალთებზე, მდინარე ენგურის ვიწრო ხეობაში, 702 მგვტ-იანი ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის მშენებლობას. ხუდონჰესის კაშხლისათვის შერჩეული უბანი მდ. ენგურის სათავიდან 113.7 კმ-ის მანძილზე მდებარეობს (ენგურჰესის არსებული თაღოვანი კაშხლის უბნიდან მდ.ენგურის ზედა წელში, კაშხლიდან 32 კმ-ის დაშორებით და 4 კმ სამხრეთით სოფელ ხაიშიდან). საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ზემო სვანეთში, მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხაიშის ტერიტორიაზე, 405 კმ-ის დაშორებით თბილისიდან და 70 კმ-ის მანძილზე უახლოესი სარკინიგზო კვანძიდან - ქ. ზუგდიდიდან. 

 

 

ხუდონჰესის ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

 

მაჩვენებლის დახასიათება

განზომილება

რაოდენობა

ზემო ბიეფის ნიშნული

მ.ზ.დ.

700

ქვემო ბიეფის ნიშნული

მ.ზ.დ.

519.5

რეგულირების სახეობა

სეზონური

წყალშემკრები აუზის ფართობი

კმ2

2,780

წლიური ჩამონადენი (საშუალო მრავალწლიური)

მლნ.მ3

4110

მახასიათებელი ხარჯები:

საშაუალო მრავალწლიური

მაქსიმალური საანგარიშო 0.01% ალბათობის

3/წმ

3/წმ

130

2,500

ჰესის სქემა

კაშხ. მდებ.

კაშხლის ტიპი

თაღოვანი

მასალა

ბეტონი

კაშხლის სამშენებლო სიმაღლე

194

თხემის სიგრძე

534.0

კაშხლის ზედა ნაწილის სიგანე (თხემის დონეზე)

8.1

კაშხლის ქვედა ნაწილის სიგანე (ყველაზე დაბალ წერტილში)

34.2

წყალსაცავის მთლიანი მოცულობა

მლნ.მ3

364.5

წყალსაცავის სასარგებლო მოცულობა

მლნ.მ3

223.0

სარკის ზედაპირის ფართობი

კმ2

5.2

ჰესის საანგარიშო წყლის ხარჯი

3/წმ

510.0

აგრეგატების რაოდენობა

3

დადგმული სიმძლავრე

მგვტ

702

საშუალო წლიური გამომუშავება

მლნ. კვტ/სთ.

1500.0

დადგმული სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტი

0.25

 

 

Address: თბილისი, ჩიტაძის ქ. 11, ოფისი # 10. 0114 Tel/Fax +995 32 225 88 68 E-mail: info@transelectrica.ge