კონტაქტი

ჩიტაძის ქ.#11
ოფისი No #10,
თბილისი 0114,
ტელ/ფაქსი:  +995 32 2258868
info@transelectrica.ge
 
 

Address: თბილისი, ჩიტაძის ქ. 11, ოფისი # 10. 0114 Tel/Fax +995 32 225 88 68 E-mail: info@transelectrica.ge